sản phẩm sofa

Cây xương rồng

Cây xương rồng đại diện cho những người giàu tình cảm nhưng lại che dấu bằng bề ngoài cứng rắn. Ngoài ra, nó còn thể hiện cho một tình yêu nồng nàn, thủy chung nhưng thầm kín.

Cây xương rồng Cây xương rồng

Tên gọi: Cây xương rồng

Ý nghĩa: Đại diện cho những người giàu tình cảm nhưng lại che dấu bằng bề ngoài cứng rắn. Ngoài ra, nó còn thể hiện cho một tình yêu nồng nàn, thủy chung nhưng thầm kín.

Tác dụng : Xương rồng không chỉ có nhiều tác dụng làm thuốc, còn là một món quá tặng tượng cho tình yêu.

Đặc điểm: Cây xương rồng và cây mọng nước là những cây ưa ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng trực tiếp vào buổi sáng . Cây rất dễ chăm sóc, thích hợp cho những nhân viên làm văn phòng thường xuyên bận rộn.


Các sản phẩm khác